Үр дүнд: 44
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.12-170 Политехникийн коллежАктБаянхонгор аймаг2020
2.10-176 Хүнс хөдөө аж ахуйн газарАктБаянхонгор аймаг2020
3.16-170 Политехникийн коллежАктБаянхонгор аймаг2020
4.11 Шүүхийн шинжилгээний албаАктБаянхонгор аймаг2020
5.23 Баянлиг сумын СХСанАктБаянхонгор аймаг2020
6.21-158 Ус, цаг уур орчны шинжилгээний төвАктБаянхонгор аймаг2020
7.14-170 Политехникийн коллежАктБаянхонгор аймаг2020
8.01 Бөмбөгөр сумын ИТХуралАктБаянхонгор аймаг2020
9.31 Хүрээмарал сумын ЭМТөвАктБаянхонгор аймаг2020
10.28 Баянхонгор аймгийн Цагдаагийн газарАктБаянхонгор аймаг2020
11.19-158 Ус, цаг уур орчны шинжилгээний төвАктБаянхонгор аймаг2020
12.18-170 Политехникийн коллежАктБаянхонгор аймаг2020
13.05 Шинэжинст сум СХСанАктБаянхонгор аймаг2020
14.04 Баянбулаг ЭМТАктБаянхонгор аймаг2020
15.07 Номгон ахлах сургуульАктБаянхонгор аймаг2020
16.08 ШШГГазарАктБаянхонгор аймаг2020
17.09-176 Хүнс хөдөө аж ахуй газарАктБаянхонгор аймаг2020
18.24 Баян-Өндөр сумын ЦэцэрлэгАктБаянхонгор аймаг2020
19.13-170 Политехникийн коллежАктБаянхонгор аймаг2020
20.17-170 Политехникийн коллежАктБаянхонгор аймаг2020
21.27 Баянцагаан ЕБСургуульАктБаянхонгор аймаг2020
22.26 Сум дундын ойн ангиАктБаянхонгор аймаг2020
23.03 Заг сум СХСанАктБаянхонгор аймаг2020
24.15-170 Политехникийн коллежАктБаянхонгор аймаг2020
25.Баянхонгор сумын 12 дугаар цэцэрлэгАктБаянхонгор аймаг2020
26.06 БХА Онцгой байдлын газарАктБаянхонгор аймаг2020
27.20-158 Ус, цаг уур орчны шинжилгээний төвАктБаянхонгор аймаг2020
28.25 Баян-Өндөр ЕБСургуульАктБаянхонгор аймаг2020
29.29 Хүрээмарал сумын СХСанАктБаянхонгор аймаг2020
30.02 Бөмбөгөр сумын ОНХСанАктБаянхонгор аймаг2020
31.30 Баянлиг сумын ЗДТГазарАктБаянхонгор аймаг2020
32.Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар-2018 онд тогтоосон актын төлбөрАктДархан-Уул аймаг2020
33.Дархан-Уул аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн СТА-аар тогтоосон актын төлбөрАктДархан-Уул аймаг2020
34.Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2018 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигАктБаянхонгор аймаг2019
35.ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ГАЗАР ОЛГОЛТЫН БАЙДАЛ, ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ШИЙДВЭР, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА НЬ ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НИЙЦСЭН ЭСЭХАктБаянхонгор аймаг2019
36.АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ТҮР СААТУУЛАХ ХАШАА /БАЙР/-НЫ ОРЛОГЫГ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ДАГУУ БҮРЭН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ЭСЭХ, ТҮҮНИЙ ЗАРЦУУЛАЛТАктБаянхонгор аймаг2019
37.ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТАД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТАктБаянхонгор аймаг2019
38.Хатгал тосгоны СДЭ-ийн 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитаар тогтоосон төлбөрийн актАктХөвсгөл аймаг2019
39.Хөвсгөл аймгийн Ханх дахь Гаалийн холрооны 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитаар тогтоосон төлбөрийн актАктХөвсгөл аймаг2019
40.Баянхонгор аймаг дахь газрын 2018 оны жилийн эцсийн Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар тогтоосон төлбөрийн актын жагсаалтАктБаянхонгор аймаг2019
41.2017 оны жилийн эцсийн СТА-аар тогтоосон актуудАктБаянхонгор аймаг2018
42.Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2017 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигАктБаянхонгор аймаг2018
43.2016, 2017 оны аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн эмийн зардлын төлөвлөлт, гүйцэтгэл, худалдан авалтын байдалАктБаянхонгор аймаг2018
44.Монгол Улсын Хөгжлийн банкны үйл ажиллагаа зээл олголтын үр дүн, эргэн төлөлтийн байдалАктБаянхонгор аймаг2018
Үр дүнд: 44