ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА


ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА

Бичиг баримт ирүүлэх тухай

Үндэсний Аудитын газраас “Концессын “барих-шилжүүлэх” төрлөөр хэрэгжсэн “Аглаг бүтээлийн хийд хүртэлх 6.2 км авто зам барих” төслийн зураг, төсөл, төсвийн гүйцэтгэлд дүгнэлт гаргах” зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэх гүйцэтгэгчийг гэрээ шууд байгуулах аргаар сонгон шалгаруулах гэж байгаа тул дараах баримт бичгийг бүрдүүлэн ирүүлнэ үү. Үүнд:

-Зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэх хүсэлт;

-Жишиг маягийн дагуу үнийн болон техникийн санал, зөвлөхийн танилцуулга;

-Санал болгож буй мэргэжилтний намтар(CV)-ын жишиг маягтын дагуу;

-Сургууль төгссөн диплом, мэргэжлийн үнэмлэх, гэрчилгээ, иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

-Зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө;

-Зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэх аргачлал;

-Ажлын даалгаврын 10-д заасан шаардлагыг хангасан тухай нотлох баримтын баталгаажсан хуулбар;

-Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.6-д заасны дагуу хуулийн 14.1-д заасан нөхцөл байхгүй тухай бичиг;

-Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тодорхойлолт;

-Авто зам, гүүрийн барилга байгууламжийн гүйцэтгэл нь батлагдсан зураг төслийн дагуу холбогдох хууль тогтоомж, стандарт, жишиг, норм, үнэлгээний дагуу хийгдсэн эсэхэд дүгнэлт гаргасан төсөл арга хэмжээний жагсаалт /зөвлөхийн бие дааж хийсэн болон хамтран оролцож хийсэн ажлын жагсаалт/ тус тус ирүүлнэ үү.

Тендертэй холбоотой нэмэлт мэдээллийг 2020 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 08 цаг 30 минутаас эхлэн 2020 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 10 цаг 00 минут хүртэл авах бөгөөд мэдүүлгээ Үндэсний Аудитын газарт 2020 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 10 цаг 30 минутын дотор ирүүлнэ үү.

Хавсралт 09 хуудастай. ЭНД дарж үзнэ үү.

 

15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-3,                                                        Засгийн газрын IV байр, 04 дүгээр давхар, 403 тоот өрөө.

Үндэсний Аудитын газар,

Утас: 11-329870